Аймактар:

 • Ак-Булак

  Географиялык жайгашкан жери:Түп равйонунун Түндүк-Батыш бөлүгүндө жайгашып,түштүк батыш тарабынан Ак-Булун айыл өкмөтү.түштүк чыгыш тарабынан Сары-Булак айыл өкмөттөрү менен чектешип турат.

  Э.Орозобеков

 • Ак-Булун

  Түп районунун Түндүк –Чыгыш бөлүмүндө жайгашкан, Түндүк- Батыш тарабынан Кудургу айыл өкмөтү жана Түндүк –Чыгыш тарабынан Сары –Булак айыл өкмөттөрү менен чектешип турат.

  Ботоев Т.К.

 • Арал

  Түп районунун чыгыш жагында жайгашкан, чыгыш жагынан Карасаев, түндүк жагынан Талды-Суу, батыш жагынан Түп айыл аймактары менен, ал эми түштүк жагынан Ак-Суу районунун Каракол айыл аймагы менен чектешип турат.

  С.С.Касымбаев

 • Карасаев

  Географиялык жайгашкан жери:Түп районунун Чыгыш тарабында жайгашып,түндүк жагы Чон-Таш , Санташ айыл өкмөттөрү .түштүк тарабынан Ак-Суу району менен чектешип турат.

 • Кудургу

  Түп районунун түндүк-чыгыш тарабында жайгашкан. Түштүк-батышынан Ысык-Көл району менен, чыгыш тарабынан Ак-БулуАк-Булун айыл аймагы менен чектешет. Климаты : суук, кыш мезгили узакка созулат, кар калыӊ түшөт.

  Р. Сарымсаков

 • Серенов Кадырбек Сапаргалиевич

 • Санташ

  Географиялык жайгашкан жери: Түп районун түндүк-чыгыш тарабында жайгашып, чыгыш, түндүк тарабынан Казак Республикасы, түштүк тарабынан Карасаев айыл өкмөтү, батыш тарабынан Чоңташ айыл өкмөтү менен чектешип турат. Климаты:катаал, кыш мезгили суук, узакка созулат. Жай ысык.

  М. С. Алтыбаев

 • Сары-Булак

  Географиялык жайгашкан жери:Түп районунун борборунан Түндүк-Батыш бөлүгүндө жайгашып,түштүк батыш тарабынан Ак-Булун айыл өкмөтү.Түндүк чыгыш тарабынан Ак-Булак айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук,кыш мезгили оор болуп,узакка созулат,жаз кеч келет.

  Н.Асанов

 • Талды-Суу

  Түп районунун түндүк-чыгыш тарабында жайгашкан. Түштүк-батышынан Түп айыл аймагы менен, чыгыш тарабынан Чон-Таш айыл аймагы менен чектешет. Деӊиз денгээлинен бийиктиги 2400м. Калктын саны 8999 адам.

  И.Карымшаков

 • Бектурсунов Жайлообай Касымович

 • Түп

  Географиялык жайгашкан жери: Түп районунун түндүк –чыгыш бөлүгүндө жайгашып, түндүк-чыгыш тарабынан Талды-Суу, Арал айыл өкмөттөрү менен батыш-түштүк тарабынан Сары-Булак, Тогуз-Булак айыл өкмөттөрү чектешип турат.

  С.Исмаилов

 • Чон-Таш

  Географиялык жайгашкан жери:Түп районунун Түндүк Чыгыш бөлүгүндө жайгашкан .Чыгыш тарабынан Сан-Таш айыл өкмөтү,Түштүк тарабынан Карасаев айыл өкмөтү батыш тарабынан Талды-Суу айыл өкмөтү менен чектеш.

  А.К.Джапаев

 • Ысык-Көл

  Геаграфиялык жайгашкан жери Ысык-Көл айыл округу .Ысык- Көлдун чыгыш тарабындагы жарым аралчада жайгашкан .чыгыш тарабы Михайлока айыл округу менен чектешет. Туштук,батыш жана тундук батыш тарабы Ысык-Колу менен чектешет. Тундук тарабы Тогуз-Булак айыл округу менен чектешет.

  Алиев Адылбек Аманкулович

  Жылы,туулган жери 15.08.1965-жылы. Билими, кесиби -Жогорку (Зоо – инженер). Иш тажрыйбасы 25 жыл