Аймактар:

 • Ак- Кыя

  Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун чыгыш болугунда жайгашып батыш тарабынан Кочкор айыл окмоту менен чыгыш тарабынан Кош-Добо айыл окмоттору менен чектешип турат.Климаты:суук, кышмезгили оор болуп,узакка созулат.Жаз кеч келет.

  А. Сыдыканов

 • Кара - Суу

  Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун батыш бөлүгүндө жайгашып, батыш тарабынан Чолпон , түндүк батышынан Талаа Булак айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор

  Т.Э. Жунушалиев

 • Кок - Жар

  Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун ортоңку бөлүгүндө жайгашып, батыш тарабынан Семиз-Бел, чыгыш тарабынан Кочкор айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  Ж. Сабыржанов

 • Кочкор

  Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун түштүк чыгыш бөлүгүндө жайгашып, чыгыш тарабынан Ак-Кыя айылдык аймагы, батыш тарабынан Соң Көл айыл аймагы менен чектешип турат. Климаты; суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет. Түндүк тарабынан Семиз Бел айыл өкмөтү, түштүк чыгыш тарабынан Ак-Кыя, Сары –Булак айыл өкмөттөрү

  М.М. Исраилов

 • Кош-Дөбө

  Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун күн чыгыш жагы Тоң району менен күн батыш тарабы Ак-Кыя айыл өкмөтү менен чектешип турат. Климаты суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  Т.Абыкеев

 • Кум-Дөбө

  Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун Кум-Дөбө бөлүгүндө жайгашып, Түндүк чыгыш тарабынан Сары-Булак айыл өкмөтү тарабынан Чолпон айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  С.Убалиев

 • Сары-Булак

  Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун түштүк чыгыш бөлүгүндө жайгашып, түндүк тарабынан Кочкор айыл өкмөтү, чыгыш тарабынан Нарын районунун Миң-Булак айыл өкмөтү, батыш тарабы Ак-Кыя айыл өкмөтү, түндүк тарабы Нарын районунун айыл өкмөттөрү менен чектешип турат.Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  Н. Касымалиев

 • Семиз-Бел

  Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун Семиз-Бел айыл өкмөтүнүн аймагы 530 кв км түзөт, чыгыш тарабынан Иссык –Көл облусу менен чектешкен, түндүк тарабы Чүй облусунун аймагы менен чектешкен , батыш тарабы Кум-Дөбө, Чолпон айыл өкмөттөрү менен чектешкен, түштүк тарабы Кочкор айыл өкмөтү менен чектешкен, деңиз деңгээлинен 1900м бийиктикте жайгашкан.

  Э.Б. Моңкоев

 • Сон-Көл

  Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун туштук болугундо жайгашып, туштук тарабынан Нарын району, батыш тарабынан Жумгал району, тундук тарбынан Кок-Жар айыл окмоту жана чыгыш тарабы Ак-Кыя айыл окмоту менен чектешип турат. Климаты суук, кыз мезгили оор болуп узакка созулат жаз кеч келет.

  У.Айманов

 • Талаа - Булак

  Географиялык жайгашкан жери: Кочкор районунун түндүк батыш тарабында жайгашып, түндүк чыгыш тарабынан Кум-Дөбө айыл аймагы , түндүк батыш тарабынан Чүй облусунун аймагы, түштүк тарабынан Кара-Суу айыл аймагы, күн чыгыш тарабынан Чолпон айыл аймагы менен чектешип турат. Климаты: суук,кыш мезгили оор болуп, узака созулат. Жаз кеч келет.

  Б. Кадыркул уулу

 • Чолпон

  Географиялык жайгашкан жери:Кочкор районунун кун батыш тарабында жайгашып, кун чыгыш тарабынан Семиз –Бел, кун батыш тарабынан Кара-Суу,түштүк-чыгыш тарабынан Көк-Жар,түндүк-чыгыш тарабынан Кум-Дөбө айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук,кыш мезгили оор болуп, узакка созулат.Жаз кеч келет.

  К.Букаров