Аймактар:

 • Ак-Жар

  Географиялык жайгашкан жери: Ат-Башы районунун ортонку бөлүгүндө жайгашып,батыш тарабынан Кара-Суу, чыгыш тарабынан Ак-Моюн, Ат-Башы айыл аймактары, түндүк тарабынан Нарын району, түштүк тарабынан Ача-Кайынды айыл аймагы менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  М.Кадыркулов

 • Ак-Моюн

  Географиялык жайгашкан жери: Ат-Башы районунун чыгыш бөлүгүндө жайгашып, чыгыш тарабынан Ак-Муз айыл өкмөтү менен , батыш тарабынан Ак-Жар айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  Д.Мамбетов

 • Ак-Муз

  Географиялык жайгашкан жери: Ат-Башы районунун чыгыш бөлүгүндө жайгашып, батыш тарабынан Ак-Моюн айыл өкмөтү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  А.Капатов

 • Ак-Талаа

  Географиялык жайгашкан жери: Ат-Башы районунун түштүк батыш бөлүгүндө жайгашып, чыгышынан Ача-Кайыщды айыл өкмөтү , түндүк тарабынан Кара-Суу айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  Т.Стамакунов

 • Ат-Башы

  Географиялык жайгашкан жери: Ат-Башы районунун борбордук бөлъгъндө жайгашып, тъндък батыш тарабынан Ак-Жар айыл өкмөтү,чыгыш тарабынан Ак-Моюн айыл өкмөтү, түштүк тарабынан Ача-Кайыщды айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  К.Чоробеков

 • Ача-Кайынды

  Географиялык жайгашкан жери: Ат-Башы районунун түштүк бөлүгүндө жайгашып, чыгыш тарабынан Баш-Кайынды айыл өкмөтү менен, батыш тарабынан Ак-Талаа айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет

  Б.Сатиев

 • Баш-Кайынды

  Географиялык жайгашкан жери: Ат-Башы районунун түштүк-чыгыш бөлүгүндө жайгашып, чыгыш тарабынан Талды-Суу айыл өкмөтү менен, батыш тарабынан Ача-Кайынды айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  У.Шадыбеков

 • Казыбек

  Географиялык жайгашкан жери: Ат-Башы районунун батыш бөлүгүндө жайгашып, чыгыш тарабынан Кара-Коюн айыл өкмөтү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  Б.Мамытов

 • Кара-Коюн

  Географиялык жайгашкан жери: Ат-Башы районунун батыш бөлүгүндө жайгашып, батыш тарабынан Казыбек айыл өкмөтү менен, чыгыш тарабынан Кара-Суу айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  Р.Таштанов

 • Кара-Суу

  Географиялык жайгашкан жери: Ат-Башы районунун батыш бөлүгүндө жайгашып, __түштүк тарабынан Ак-Талаа айыл өкмөтү менен, батыш тарабынан Кара-Коюн айыл өкмөттөрү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  К.Үмөтов

 • Талды-Суу

  Географиялык жайгашкан жери: Ат-Башы районунун чыгыш бөлүгүндө жайгашып, батыш тарабынан Баш-Кайыщды айыл өкмөтү менен чектешип турат. Климаты: суук, кыш мезгили оор болуп, узакка созулат. Жаз кеч келет.

  У.Бердигулов