Ш. Артыков

Аймактар:

 • C. Юсуповa

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 23197 адам

  Ш. Файзуллаев

 • А. Анаров

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 15358 адам

 • Керме - Тоо

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 10862 адам

 • Мангыт

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 10151 адам

 • Нурабад

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 7657 адам

 • Тепе-Коргон

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 20173 адам

  М.Мусаев

 • Тоо-Моюн

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 15381 адам.

  С.Абдуллаев.

 • Чек-Абад

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 13846 адам

  Р.К.Эргашев