Аймактар:

 • Алайку

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 6157 адам

 • Капчыгай

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 2480 адам

  Т.Кадырбеков

 • Кара-Гуз

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 6074 адам.

  З.Каденов

 • Кара-Кочкор

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 8347 адам

  О.Бегимкулов

 • Кара-Кулжа

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 25122 адам

  А.Пазылов

 • Кашка-Жол

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 7809 адам

 • Кенеш

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 3928 адам

 • Кызыл-Жар

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 7073 адам

  Б.Айсаев

 • Ой-Тал

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 3144 адам

  К.Осмонов

 • Сары-Булак

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 5244 адам

  К.Матиев

 • Чалма

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 6025 адам

  Ибраим уулу Уланбек

 • Ылай-Талаа

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 10660 адам

  К.Баатыров