А.Тажибаев

Аймактар:

 • Ак-Жар

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 7817 адам

  К.Кулмурзаев

 • Алтын-Булак

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 3690 адам

  К.Бакеев

 • Баш-Дөбө

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 7127 адам

  Ы.Узгенбаев

 • Дөң-Булак

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 15592 адам

  Э. Султанов

 • Жазы

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 14456 адам

  Д.Дыйканбаева

 • Жалпак-Таш

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 8494 адам

  С.Паизов

 • Жылалды

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 9546 адам

  Р.Абдуллаев

 • Зергер

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 11417 адам

  Ю.Акматов

 • Ийри-Суу

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 10578 адам

  А. Дүйшеев

 • Ж. Алиев

 • Кароол

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 15071 адам

  Р.Сайитов

 • Куршаб

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны 21546 адам

  Ж.Калбаев

 • Кызыл-Октябрь

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 14180 адам

  Э. Толтоев

 • Кызыл-Тоо

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 8884 адам

  Ж.Эшимбетов

 • Көлдүк

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 5285 адам

  М.Молдокасымов

 • Мырза-Аке

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 17996 адам

  Р.Мырзакулов

 • Салам-Алик

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 7658 адам

  Т.Абдразаков

 • Төрт-Көл

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 12321 адам

  Ө. Эсенбаев

 • Чангет

  Айылдык аймактын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 4042 адам

  Д.Акматов