Аймактар:

 • Жекенди

  Айылдык аймагынын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 7448 адам

  Н.Акматов

 • Кашка-Суу

  Айылдык аймагынын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 8366 адам

  М.Сапаралиев

 • Чоң-Алай

  Айылдык аймагынын карамагына кирген калктуу конуштардын аталышы жана туруктуу жашаган калктын саны: 13668 адам

  К.Абдылдаев