Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ


Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

“Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө”

“Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө”     Кыргыз Республикасынын                                      Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна Маалымкат-негиздеме

 

Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

“Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу»Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  өзгөртүүлдү киргизүү жөнүндө” 

Кыргыз  Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна маалымкат-негиздеме 

 

Бардык жаңылыктар