Мыйзамдар жана токтомдор

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө

  13.04.2016

  ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын текшерүүлөрүнүн бирдей тартибин белгилөө, мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерине мыйзамсыз кийлигишүүсүнөн алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сакташын камсыз кылуу ушул Мыйзамдын максаты болуп саналат.

  Кененирээк...

 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

  27.10.2015

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТОКТОМУ

  2015-жылдын 27-октябры № 747

  “Кыргыз Республикасындагы укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 121-беренесинин 6-бөлүгүн ишке ашыруу максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

  Кененирээк...

 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

  14.01.2015

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТОКТОМУ

  Бишкек шаары, 2015-жылдын 14-январы № 6

  Жеке жана юридикалык жактарга муниципалдык кызмат көрсөтүү тутумун оптималдаштыруу, алардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында, "Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

  Кененирээк...

 • Айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө

  09.07.2013

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  Бишкек шаары, 2013-жылдын 9-июлу N 127

  Ушул Мыйзам жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн укуктук, уюштуруучулук жана каржылык негиздерин, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун, токтото туруунун жана токтотуунун тартибин аныктайт.

  Кененирээк...

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө

  15.07.2011

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  Бишкек шаары, 2011-жылдын 15-июлу N 101

  (КР 2011-жылдын 30-ноябрындагы N 228, 2012-жылдын 17-мартындагы N 20, 2012-жылдын 19-июнундагы N 87, 2012-жылдын 3-августундагы N 149, 2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2013-жылдын 14-февралындагы N 16, 2013-жылдын 25-апрелиндеги N 59, 2013-жылдын 16-октябрындагы N 192, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201, 2014-жылдын 13-январындагы N 10, 2014-жылдын 18-февралындагы N 35, 2014-жылдын 15-майындагы № 67, 2014-жылдын 17-июлундагы N 138, 2014-жылдын 21-ноябрындагы N 158, 2015-жылдын 17-февралындагы N 34, 2015-жылдын 17-апрелиндеги N 85 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

  Кененирээк...