Мыйзамдар жана токтомдор

 • Жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө

  14.07.2011

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  Бишкек шаары, 2011-жылдын 14-июлу N 96

  (КР 2011-жылдын 25-ноябрындагы N 220 2012-жылдын 17-мартындагы N 20, 2012-жылдын 16-июлундагы N 114, 2012-жылдын 3-августундагы N 149, 2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2013-жылдын 15-июлундагы N 143, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201, 2014-жылдын 10-январындагы N 1, 2015-жылдын 17-апрелиндеги N 85 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

  Кененирээк...

 • Администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу

  25.04.2008

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  Бишкек шаары, 2008-жылдын 25-апрели N 65

  Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн (мындан ары - администрациялык-аймактык түзүлүш) түшүнүгүн, принциптерин, администрациялык-аймактык түзүлүшүнүн маселелерин чечүүнүн тартибин, администрациялык-аймактык бирдиктерди түзүүдө жана жоюуда, алардын чегараларын аныктоодо жана өзгөртүүдө, администрациялык-аймактык жана аймактык бирдиктерди эсепке алуу жана каттоо маселелерин, ошондой эле администрациялык-аймактык түзүлүшкө байланышкан башка маселелерди чечүүдө мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын аныктайт.

  Кененирээк...

 • Жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө

  21.02.2005

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  Бишкек шаары, 2005-жылдын 21-февралы N 36

  Ушул Мыйзам айылдарда, шаарчаларда, шаарларда түзүлүүчү жамааттарды жана алардын бирикмелерин түзүүнүн жана иштешинин тартибин, принциптерин аныктайт, ошондой эле алардын мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдары, юридикалык жана жеке жактар менен болгон мамилелерин жөнгө салат жана Кыргыз Республикасындагы социалдык мобилизациялоону ишке ашыруу үчүн укуктук жана уюштуруучулук негиздерди түзүүгө, жамааттарга жана алардын бирикмелерине өзалдынча башкарууга мамлекеттик кепилдиктерди берүүгө багытталган.

  Кененирээк...

 • Муниципалдык кызмат жөнүндө

  21.08.2004

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  Бишкек шаары, 2004-жылдын 21-августу N 165

  (КР 2007-жылдын 27-февралындагы N 27, 2007-жылдын 22-мартындагы N 37, 2008-жылдын 28-апрелиндеги N 75, 2011-жылдын 18-ноябрындагы N 215, 2012-жылдын 10-августундагы N 164, 2013-жылдын 24-июлундагы N 157, 2014-жылдын 17-июлундагы N 138, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

  Кененирээк...

 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө

  25.09.2003

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  Бишкек шаары, 2003-жылдын 25-сентябры N 215

  (КР 2008-жылдын 14-февралындагы N 14, 2009-жылдын 15-июлундагы N 213, 2010-жылдын 28-январындагы N 15, 2012-жылдын 13-июлундагы N 106, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) Ушул Мыйзам айылдык аймактын жана шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун дагы башка органдары, юридикалык жана жеке жактар менен болгон финансылык жана экономикалык мамилелерин жөнгө салат, ошондой эле жергиликтүү бюджетти жана айылдык аймактын жана шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттен тышкаркы фонддорун түзүү жана аткаруу тартибин жана принциптерин аныктайт. (КР 2008-жылдын 14-февралындагы N 14, 2012-жылдын 13-июлундагы N 106 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

  Кененирээк...