Мыйзамдар жана токтомдор

 • Аксакалдар соттору жөнүндө

  05.07.2002

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

  Бишкек шаары, 2002-жылдын 5-июлу N 113

  Аксакалдар соттору жөнүндө (КР 2003-жылдын 30-июлундагы N 158, 2009-жылдын 12-июнундагы N 181, 2013-жылдын 30-июлундагы N 169, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) Ушул Мыйзам аксакалдар сотторунун укуктук негиздерин, уюштурулуш жана иш принциптерин аныктайт.

  Кененирээк...

 • Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө

  15.03.2002

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

  Бишкек шаары, 2002-жылдын 15-марты N 37

  (КР 2005-жылдын 19-августундагы N 152, 2006-жылдын 22-ноябрындагы N 184, 2008-жылдын 14-февралындагы N 12 2008-жылдын 29-декабрындагы N 279, 2009-жылдын 15-июнундагы N 182, 2011-жылдын 21-декабрындагы N 243, 2013-жылдын 15-ноябрындагы N 201 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

  Кененирээк...

 • Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө

  13.01.2000

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

  Бишкек шаары, 2000-жылдын 13-январы N 3

  (КР 2003-жылдын 5-августундагы N 189, 2004-жылдын 15-октябрындагы N 182, 2006-жылдын 6-февралындагы N 34, 2007-жылдын 27-февралындагы N 27, 2008-жылдын 5-августундагы N 195, 2013-жылдын 14-февралындагы N 16, 2013-жылдын 25-апрелиндеги N 59, 2013-жылдын 16-октябрындагы N 192, 2014-жылдын 17-июлундагы N 138, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144, 2015-жылдын 17-февралындагы N 34 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

  Кененирээк...