ЖӨБ

Муниципалдык кызматтарды оптималдаштыруу боюнча иштин жүрүшү жөнүндө маалымат

 

2013-2017-жылдардын мезгилинде Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясындагы негизги керектөөчүлөргө – Кыргызстандын жарандарына кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу бөлүгүндө белгиленген тапшырмаларды ишке ашыруу максатында акыркы жылдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү маселесин жөнгө салуучу бир катар чечимдерди кабыл алды.

Муниципалдык кызматтарды оптималдаштыруу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн колдонмо катары Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бир катар чаралар жана чечимдер кабыл алынган:

- “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамы;

-   «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын оптималдаштыруу боюнча ведомстволор аралык комиссия», КРнын Өкмөтүнүн 31.05.2011-ж. № 191-б буйругу;

- «Муниципалдык кызматтардын реестрин түзүүнүн тартиби жөнүндө Жобо» КРнын Өкмөтүнүн 03.06.2014-ж. № 302 токтому;

- “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты жөнүндө” КРнын Өкмөтүнүн 03.09.2012-ж. № 603 токтому;

- “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү администрациялык регламенти”  КРнын Өкмөтүнүн 22.07.2014-ж. № 287-б буйругу.

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн жергиликтүү реестри муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестринен жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмегинен турат.

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн базалык реестри муниципалдык кызматтардын базалык реестрин жүргүзүүгө укугу бар  ыйгарым укуктуу орган катары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги (мындан ары – Агенттик) тарабынан түзүлөт жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (мындан ары – ЖӨБО) тарабынан түзүлөт жана тиешелүү жергиликтүү кеңештин чечими менен бекитилет.

 

Муниципалдык кызматтардын Базалык реестрин түзүү боюнча

 

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө» Мыйзамын ишке ашыруу максатында, муниципалдык кызматтардын базалык реестрин жүргүзүүгө укугу бар  ыйгарым укуктуу орган катары Агенттик тарабынан 2014-жыл ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жүзөгө ашырган муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө  инвентаризация жүргүзүлүп, жыйынтыгында 12 муниципалдык кызматты камтыган ЖӨБО тарабынан көрсөтүлүүчү муниципалдык кызматтардын Базалык реестринин долбоору иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 14-январында № 6 токтому менен бекитилген.

Агенттик  тарабынан Базалык реестрге кирген муниципалдык кызматтардын стандарттарынын долбоорлору даярдалып Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аппаратына белгиленген тартипте киргизүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан түзүлгөн Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча тизмеги тууралуу маалымат

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруу максатында 14 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан Муниципалдык кызматтардын кошумча тизмеги түзүлүп, тиешелүү жергиликтүү кеңештердин чечимдери менен бекитилди.

КОШУМЧА ТИЗМЕГЕ КИРГЕН МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТАРДЫН БАЗАСЫ

 
 

Муниципалдык кызматтардын аталышы

Муниципалдык кызматтарды стандартташтырууга жооптуу органдын аталышы

Муниципалдык кызматты ишке ашыруучу органдын аталышы

Кызматты көрсөтүүнүн шарттары (акылуу же акысыз)

 

1

Бостери АА Ыссык-Кѳл району

 

 

 

1

Аз камсыз, кѳп балалуу үй-бүлөлөргө, жалгыз бой карыларга, I группадагы ДМЧА жылына 15 тонна кѳмүр менен кышкы сезондо жардам берүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Бостери айыл аймагындагы санаторий, пансионаттардан берилген орундарга калктын аярлуу катмарына (аз камсыз, кѳп балалуу үй-бүлѳрѳгѳ, жалгыз бой карыларга, I группадагы ДМЧА)  адрестүү,  кезексиз жылына 30 путевканы уюштуруп бѳлүштүрүп берүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

3

Коммуналдык кызмат кѳрсѳтүүдѳ I группадагы ДМЧА (жеке ѳзүнѳ) 100% жеңилдик берүү(таштандыларды чыгарууда, таза суу менен камсыз кылууда)

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

2

Күмбѳл АА Ыссык-Кѳл району  

 

 

 

1

Аз камсыз, кѳп балалуу үй-булѳлѳргѳ, жалгыз бой карыларга, I группадагы ДМЧА кѳмүр менен кышкы сезондо жардам берүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Күмбѳл айыл аймагындагы санаторий, пансионаттардан берилген орундарга калктын аярлуу катмарына (аз камсыз, кѳп балалуу үй-бүлѳрѳгѳ, жалгыз бой карыларга, I группадагы ДМЧА) адрестүү,  кезеги менен   путевкаларды уюштуруп бѳлүштүрүп берүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

3

Коммуналдык кызмат кѳрсѳтүүдѳ I группадагы ДМЧА (жеке ѳзүнѳ) 100% жеңилдик берүү (таштандыларды чыгарууда, таза суу менен камсыз кылууда)

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

3

Улахол АА Тоң району

 

 

 

1

Бирдиктүү терезе уюштуруу

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

4

Б.Мамбетов  АА Тоң району

 

 

 

1

От жагуу мезгилинде жетим балдарды бир жолу жыгач жана кѳмүр отуну менен камсыздоо

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Аз камсыздалган үй-бүлѳѳнүн мектепке окуган балдарынын ар кандай мелдештерге катышып келүүсү үчүн керек болгон учурда транспорттук чыгымдарын жарым-жартылай тѳлѳп берүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

3

Аз камсыздалган кѳп балалуу (5 баладан жогору) үй-булѳлѳргѳ бир жылда бир жолу материалдык жардам кѳрсѳтүп туруу

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

5

Жети-θгүз АА Жети-θгүз  району

 

 

 

 

 

1

Аз камсыз үй-бүлѳдѳгү ДМЧА кышкы мезгилге кѳмүр менен камсыздоо

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

2 жашка чейинки аз камсыз үй-бүлѳѳ мүчѳлѳрүн кургатылган жемиш менен камсыз кылуу

Айыл ѳкмѳтү

Аутсорсинг

Акысыз

 

 

3

Жалгыз бой кары жана оорулуу адамдарга, жаштардын «колдоо отряды» тарабынан  арыздарынын негизинде үй-тиричилик иштерине жардам кѳрсѳтүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

4

Аз камсыз кѳп балалуу үй-булѳдѳгү балдарга жана жалаң беш баласына окуган окуучуларга ата-энесинин арызынын негизинде кезектѳѳ шарты менен жайкы эс алуу лагерлерине жолдомолор менен камсыздоо

Айыл ѳкмѳтү

Аутсорсинг

Акысыз

 

 

5

Спорт мелдештердин жана мектеп олимпиядалардын катышуучуларын транспорт менен камсыз кылуу;

Айыл ѳкмѳтү

Аутсорсинг

Акысыз

 

 

6

Үй-бүлѳѳ курамы тууралу;мүлктүк;муниципалдык менчиктеги имараттардын балансылык баасы тууралуу;мүлктүн,жердин,малдын бар-жогу тууралуу;жер үлүш тууралуу; үйгѳ тиешелүү жери тууралуу;башка кыймылсыз  мүлк боюнча жана техника боюнча чарба китептеги маалыматтын негизинде маалымдама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акы тѳлѳө шарты менен

 

 

7

Калктуу конуштардын, айыл аймактын ичиндеги, жайыттардын, жолдордун, суу каналдардын, жер үлүштѳрдүн, токой, ж.б.у.с. Жерлердин чек араларын тактоо генералдык пландын жана башка УЧА негизинде;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

8

Катталбаган жер тилкелердин жана ѳздѳштүрүлгѳн жер тилкелердин укук берүүчү иш кагаздарын даярдап берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

9

Мамлекеттик жерлер ижарадагы жана ижарада эмес жерлер жѳнүндѳ ижара мѳѳнѳтѳрү боюнча маалымдама берүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

10

Салыкка, социалдык фондко жана ижара карызы жоктугу тууралуу маалымдама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

11

Аз камсыз жалгыз бой кары адамдарды согуштун ветерандарын зарыл азык-түлүк продуктусу жана зарыл даары дармектер менен камсыздо;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

12

Мал арасында жугуштуу оорулар таркабоонун алдын алуу(түшүндүрмѳ иштери, вакциналоо);

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

13

Кѳп балалуу ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, согуштун ветерандарына, 50% коммуналдык чыгымдарын жаап берүү(электро энергиядан башкаларын);

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

14

Аз камсыз үй-булѳѳлѳрдѳгү мектеп окуучуларына экскурсияларды уюштуруу (кино театр, театр, зоопарк, оюн-зоок паркы, музей ж.б.у.с.);

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

6

Липенка АА Жети-θгүз  району

 

 

1

Ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана жетим балдарга зарыл болгон кийим кечек менен камсыз кылуу.

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Аз камсыз үй-булѳѳлѳрдѳгү балдарга жайкы эс алуу лагерлерине жолдомолор менен камсыздоо, кезектѳѳ шарты менен жана мектепте окуусунан жетишкендиктери эске алынсын ( жалаң 5 баасына окугандарга биринчи кезекте, андан кийин негизги кезек менен);

Айыл ѳкмѳтү

Аутсорсинг

Акысыз

 

 

3

Жалгыз бой кары адамдарды, 16 жашка чейинки 5 баласы бар аз камсыз үй-булѳѳлѳрдү жана жетим балдарды кышкыга кѳмүр менен камсыз кылуу;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

4

Спорт мелдештердин жана мектеп олимпиядалардын катышуучуларын транспорт чыгымдарын тѳлѳп берүү же камсыз кылуу;

Айыл ѳкмѳтү

Аутсорсинг

Акысыз

 

 

5

Айыл аймактагы спортсмендерге жетишкендиктерине карата спорттук инвентарь(топ,сетка,обруч,ж.б.у.с.) жана спорттук форма менен камсыз кылуу.

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

7

Ак-Чий АА Ак-суу району

 

 

1

Квартал сайын аз камсыз кѳп балалуу үй-булѳѳлѳргѳ материалдык жардам берүү-зарыл азык-түлүк продуктусу менен (10кг.ун, 2кг.күрүч, 2кг. Кумшекер);

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Паспорт алууда документтери даярдап берүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

3

Кѳп балалуу жалгыз бой энелерге кышкы мезгилге отун менен камсыздоо;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

4

Олимпияда жана ОРТ жыйынтыгы менен окуучуларга окуу жылдын жыйынтыгында стипендия чектеп берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Аутсорсинг

Акысыз

 

 

5

Спорт мелдештердин жана мектеп олимпиядалардын катышуучуларын транспорт менен камсыз кылуу;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

6

Тоголок жетим балдарга мектеп формасы менен камсыз кылуу;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

7

Аз камсыз үй-булѳѳлѳрдѳгү балдарга кезектѳѳ шарты менен жайкы эс алуу лагерлерине жолдомолор менен камсыздоо;

Айыл ѳкмѳтү

Аутсорсинг

Акысыз

 

 

8

Атайын чегилип келген жаш мектеп мугалиадерге кыш мезгилине отун менен жардам берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

9

Айыл аймактагы спортсмендерге жетишкендиктерине карата спорттук инвентарь(топ,сетка,обруч,ж.б.у.с.) жана спорттук форма менен камсыз кылуу.

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

8

Ленин АА Сузак району

 

 

1

Үй-булѳѳ тууралуу тактама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Жашаган жерине тактама

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

3

Жер үлүшү бар тууралуу тактама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

4

Салыктардан жана ижара тѳлѳмдѳрдѳн карызы жок тууралуу тактама  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

5

Бала бакчага жана социалдык мекемелерге жай мезгилинде суу ташуу;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

6

Короо-жай(там арка) жерлердин жана жер үлүштѳрдүн конушулар ортосунда чек араларын аныктоо;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

7

Жаш мугалимдердин турак-жай салуу үчүн жерлерди кезексиз жана кошумча акча каражаттын берүүнү уюштуруу менен шыктандаруу

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

8

Бардык социалдык мекемелерге суу куюу үчүн «кудуктарды казуу»;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

9

Багыш АА Сузак району

 

 

1

Короо-жай(там арка) жерлердин жана жер үлүштѳрдүн конушулар ортосунда чек араларын аныктоо;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Үй-булѳѳсү тууралуу тактама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

3

Жашаган жерине тактама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

4

Жер үлүшү  тууралуу тактама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

5

Салыктардан жана ижара тѳлѳмдѳрдѳн карызы жок тууралуу тактама  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

6

Чарбасында малы бар тууралуу тактама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

7

Багуусунда 1,2 группасындагы ден-соолугунан мүмкүнчүлүктѳрү чектелген адамдары бар үй-булѳѳлѳргѳ, жалгыз бой жана жакыр жашагандарга кыш мезгилине кѳмүр менен камсыз кылуу;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

10

Ала-Бука АА Ала-Бука району

 

 

1

Үй-булѳкурамы боюнча, форма-3, жашагандагы тууралуу аныктама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Үлүш жери  бар же жоктугу жѳнүндѳ аныктама  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

3

Короодо мал бардыгы же жоктугу жѳнүндѳ аныктама  берүү(чарбалык китептен кѳчүрмѳ);

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

4

Жакыр үй-булѳ экендиги  жѳнүндѳ аныктама  берүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

5

Аз камсыз жакыр, майып үй-булѳлѳрдү кышкы мезгилге карата кѳмүр менен камсыз кылуу (жылына 10 тоннадан кѳп эмес);

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

6

Аз камсыз жакыр, үй-булѳгѳ 3 баладан ашыгы мектепте окугандарга мектеп мүчѳлүк акысын тѳлѳп  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

7

Жатак  майыптарга кезеги менен бир жолу майыптык коляска менен камсыз кылуу

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

8

Жакыр үй-булѳдѳн чыккан  жѳндѳмдү студент балдарга бир-жылда бир жолу үйүнѳ келип кетүүдѳ жол киресин тѳлѳп  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

9

Тоголок жетим балдарга жогорку окуу жайларда билим алууда окуу контрагын толук же жарым тѳлѳп  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

10

Кургак учук менен ооруган жарандарга область аймагында даарыланууга барууда жол киресин тѳлѳп  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

11

Жалгыз бой картаң жарандарга ар түрлүү жардам берүү үчүн жаштар кошундарын уюштуруу;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

12

Таланттуу балдарды спорттук мелдештерге жана окуу олимпиядаларына катышуу үчүн жол акысын жарым жартылай каржылоо;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

11

Кѳк-Таш АА Ала-Бука району

 

 

1

Булак-Башы,Күлпек-Сай, Чоң-Сай, Орто-Суу, Жалгыз-Орук айылдарынын мектеп окуучуларын мектепке келип кетүүсүн кышкы мезгилде 15 ноябрдан 15 мартка чейин коомдук транспорт менен ташууну уюштуруу,мектеп алдындагы жатак интернатка окуучулардын келип кетүүсү боюна окуу мезгилинде коомдук транспорт уюштуруу;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Жакыр үй-булѳ майыптуулугу бар 18 жашка чейинки атуулдарга жылына бир жолу Ала-Бука районуна (МСЭК) медициналык комиссиядан ѳтуп келүүгѳ жол кире чыгымын тѳлѳп  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

3

Жакыр үй-булѳ майыптуулугу бар атуулдарга жана жакыр үй-булѳѳлѳргѳ квартал сайын акчалай жардам  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

4

Майыптык коляскага муктаж болгон майыптарды коляска менен камсыз кылүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

5

Кароосуз жалгыз бой үй-булѳѳлѳрдү жылына бир жолу кѳмүр менен камсыздоо

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

6

СССР мезгилиндеги 10 баладан ашык тѳрѳгѳн баатыр энелерге, Улуу-Ата Мекендик согушта тылда эмгектенгендерге, Афган, Чернобыл, Чечен Баткен коогалаңынын ардагерлерине жылына бир жолу материалдык жардам кѳрсѳтүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

7

Жарым жана тоголок жетим балдарга жылына бир жолу кышкы жана жайкы кийим менен камсыздоо

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

8

Айылдык аймакта жашап эмгектенип, эмгеги синген атуулдарга жана ѳтѳ жакырлар  дүйнѳдѳн кайткан мезгилде анын жакындарына бир жолку материалдык жардам кѳрсѳтүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

9

Мектепте үлгүлүү жакшы окуган  жакыр үй-булѳѳлѳрдүн балдарына Ала-Бука айылына АКСЕЛСке барып катышып келүү  үчүн жол кире чыгымын  тѳлѳп  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

10

Мектепте жакшы билим алып, АКСЕЛСте жогорку бал аууга жетишкен жакыр үй-булѳѳлѳрдүн балдарын жогорку окуу жайга контракттык негизде окутуу жана 2 студенттин контрактын тѳлѳп  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

11

Үй-булѳ курамы боюнча аныктама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

12

Жашагандыгы тууралуу аныктама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

13

Үлүш жери  бар жок  боюнча аныктама  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

14

Мал чарбасы боюнча аныктама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

15

Жеке иштер эмес деген жѳнүндѳ аныктама  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

16

Жакыр Үй-булѳ экендиги  жѳнүндѳ аныктама  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

17

Алыскы жана барууга кыйын зоналарда жайгашкан калктуу конушта жашагандыгы анык туралуу аныктама   берүү

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

12

Сумсар АА Чаткал району

 

 

1

Үй-булѳ курамы боюнча аныктама берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Үлүш жери  бар же жок  боюнча аныктама  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

3

Чаткал районунун рейцентри Каныш-Кыя айылына жарандардын ар түрлүү документтери алып баруу жана бүтүрүп, алып келүү (курьердик кызмат);

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

4

Майыптар Ала-Бука аыйлынын медициналык кароодон ѳтүүгѳ барууда жол киреси тѳлѳп  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

13

Масы АА Ноокен району

 

 

1

Окуучуларды муниципалдык автотранспорт менен мектепке ташуу;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Жалгыз бой, аз камсыз болгон кишилерди кышкы мезгилде кошумча кѳмүр менен камсыз кылуу;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

3

Улгайган, жалгыз жашаган кишилерде жана майыптарга жардам кѳрсѳтүү үчүн жаштар кошундарын түзүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

4

Муниципалдык кызматта эмгектенип пенсияга чыккан пенсионерлерге ден-соолугун чыңдоо мекелерин путевка менен камсыз кылуу;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

5

Интеллектуалдык жана спорттук мелдештерге катышкан таланттуу балдарга транспорттук чыгымдарын толук тѳлѳп  берүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

6

Үй-булѳѳлүк оор абалда калган кишилерге психологиялык жана юридикалык жардам  кѳрсѳтүү;

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

14

Сакалды АА Ноокен району

 

 

1

Улгайган аз камсыз болгон кишилерди кышкы мезгилде кошумча кѳмүр менен камсыз кылуу; 

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз

 

 

2

Интеллектуалдык жана спорттук мелдештерге катышкан таланттуу балдарга транспорттук чыгымдарын толук тѳлѳп  берүү.

Айыл ѳкмѳтү

Айыл ѳкмѳтү

Акысыз